Hedeflerimiz

Türkiye'de çocuk başına oyuncağa harcanan para, gelişmiş ülkelerin çok altında. (AB ülkelerinin yüzde 5'i civarında.) Avrupa ülkeleri seviyesine ulaşmak, pazarı 20 kat büyütecektir. OYDER bu amaca ulaşmak için hedeflerini şöyle belirledi:
  • Ekonomik değer yaratan üretici sayısını ve iş hacmini arttırmak.
  • Varolan girişimcileri güçlendirerek, dünya ile bütünleşmesini sağlamak, ihracat kapasitesini arttırmak.
  • İhracata yeni başlayan firmalara, ihracatın her alanında danışmanlık yapmak ya da danışmanlık verilmesini sağlamak.
  • Ülkelerin genel durumları, ekonomik, siyasi, ticari yapıları, pazar payları hakkında araştırmalar yapmak.
  • Oyuncak - ham madde ve ticari ilişkilerimiz dikkate alınarak muhtelif ülke araştırmaları yapmak.
  • AB, ABD ve diğer ülkelerin ticari mevzuatlarını izleyerek mevzuat değişikliklerini üyelerine iletmek.
  • Gerek Avrupa Birliği, gerekse diğer üçüncü ülke ve taraflarla gerçekleştirilen anlaşmalar ile, Dünya Ticaret Örgütü anlaşması gibi, Türkiye'nin taraf olduğu çoklu anlaşmaların takibi ve bu doğrultuda sektörü ilgilendiren konularda yerli ve yabancı merciler nezdinde girişimlerde bulunmak.
  • Türk ihracat, ithalat, gümrük, teşvik, kambiyo, serbest bölge, imalat, vergi mevzuatlarını ve Avrupa Ekonomik Topluluğu mevzuatlarını takip ederek üyelere ve başvuran kişi, kurum ve kuruluşlara sözlü ve yazılı bilgi aktarmak.
  • Çeşitli konularda seminer, konferans ve toplantılar düzenleyerek, Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelerden üyelerini haberdar etmek.
  • Kalite kontrol araştırma laboratuarları ve konuya yönelik çeşitli seminerler, konferans ve yayınlar ile ticarette kalite, standartlar ve eko-üretim konularında üyelerini yönlendirmek.

Bu amaçlara bugünden yarına ulaşılması zor görülse de, bir sivil toplum örgütü olarak biraraya gelmek en önemli adımı atmak olacak. OYDER'in ihracatçı ve ithalatçı birliklerinde sesini duyurması, "biz de varız demesi" ancak biraya gelmemizle mümkün. Perakendecisinden, üreticisine, toptancısından ithalatçısına sektörün tüm unsurlarının ülke ekonomisindeki yerini ve gücünü attırmanın tek yolu biraraya gelmektedir. OYDER, tüm bu amaçlarını gerçekleştirmek için sizlerin katılımını bekliyor. OYDER güncel ve genel konulardaki görüş ve önerilerini tüm üyelerini kapsayan geniş bir platformda tartışarak ve çeşitli araştırmalar yaparak oluşturacaktır.


© 2017 Copyright Oyder Oyuncakçılar Derneği
Bu sitenin e ticaret alt yapısı KobiMaster tarafından yapılmaktadır.